Kundekontroll

Kundekontroll for Advokatfirmaet Jessen AS
Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Advokatfirmaet Jessen AS fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift, er part i en avtale eller inngår et kundeforhold med oss. Dersom du representerer et selskap eller annen virksomhet må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.

Slik legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler i henhold til Hvitvaskingsloven

Firmalegitimering

Personlegitimering

(Dersom du ikke representerer et selskap, kan du la feltet «Selskap jeg representerer eller er reell rettighetshaver for» stå tomt)