Alminnelig forretningsjus

Alminnelig forretningsjus

Vi dekker spørsmål som oppstår ved etablering, drift og opphør av selskaper og bistår ved kontraktsinngåelser og tvister knyttet til kjøp, erstatning og pengekrav.  Vi har også erfaring fra gjennomføring av due diligence og strategisk rådgivning ved selskapstransaksjoner. En stor del av vår virksomhet gjelder utarbeidelse og oppfølging av kontrakter.