Eiendom

Eiendom

Vi gir bistand til det offentlige og næringsdrivende i alle eiendomsspørsmål. Kjøp- og salgsprosesser, eiendomsutvikling, og kontraktsrettslige problemstillinger innenfor entreprise, rådgiverkontrakter m.v.

Har du kjøpt et hus som ikke var slik du trodde? Har du solgt et hus og kjøperne mener det er mangler ved boligen? Har du fått bygget et hus som ikke ble slik du forventet? Vi har betydelig erfaring med tvister for private i saker som gjelder mangler etter kjøp/salg av brukt bolig, (saker etter avhendingslova) og forbrukerentrepriser (saker etter bustadoppføringslova).

Vi bistår ved oppgjørsoppdrag for fast eiendom, både for private og næringslivet. Dette gjelder både hvis du har blitt enig privat med noen om salg av bolig, eller eiendommen overføres ved overtakelse av aksjer i et aksjeselskap.