Erstatning og forsikringsrett

Erstatning og forsikringsrett

I tillegg til saker som gjelder erstatning for tingskade og erstatning i kontraktsforhold, bistår vi i saker som gjelder erstatning ved personskader, herunder yrkesskader og pasientskader.