Erstatning og forsikringsrett

Erstatning og forsikringsrett

Vi har lang erfaring med bistand i erstatningssaker og tvister med forsikringsselskaper. I mange tilfeller dekkes utgifter til advokatbistand i slike saker gjennom rettshjelpsdekning i klientens forsikringer. Ta gjerne kontakt for å avklare om det gjelder i din sak.