Familirett, arv og skifte

Familirett, arv og skifte

Vi påtar oss oppdrag som gjelder arv og generasjonsskifter, herunder utarbeidelse av avtaler for overdragelse av selskaper.

Hva skjer hvis samboeren eller ektefellen dør? Hvem arver meg? Klarer jeg å beholde huset? Vi har lang erfaring med opprettelse av for eksempel:

  • ektepakt
  • samboeravtale
  • testament

Vi bistår med rådgivning og prosessoppdrag i saker som gjelder økonomisk oppgjør mellom ektefeller eller samboere. Vi påtar oss også oppdrag som bostyrer i dødsbo.