Immaterialrett / IKT-rett

Immaterialrett / IKT-rett

Virksomheter som lever av innovasjon, teknologi eller kunstnerisk virksomhet må forstå, beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Vi bistår i avtaler som gjelder opphavsrett, programvare og internettrelaterte problemstillinger, avtalelisenser og avtaler med opphavsrettslig beskyttet materiale. Vi har særlig kompetanse på musikkbransjerelaterte spørsmål og bistår med skatte- og avgiftsmessige spørsmål for artist- og underholdningsbransjen.

Vi bistår  i saker knyttet til markedsføringsloven, herunder grensene for lovlig markedsføring, spørsmål om god forretningsskikk, utnyttelse av bedriftshemmeligheter, beskyttelse av varemerker mv.