Opphavsrett / kulturjus

Opphavsrett / kulturjus

Virksomheter som lever av kunstnerisk virksomhet må forstå, beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Vi bistår i avtaler som gjelder opphavsrettslig beskyttet materiale og salg av tjenester i underholdningsbransjen. Vi har særlig kompetanse på kulturfeltet og bistår med skatte- og avgiftsmessige spørsmål for kultur- og underholdningsbransjen.

Vi bistår  i saker knyttet til markedsføringsloven, herunder grensene for lovlig markedsføring, spørsmål om god forretningsskikk, utnyttelse av bedriftshemmeligheter mv.