Vergeoppdrag

Vergeoppdrag

Vi har lang erfaring med oppdrag som verge og setteverge på oppdrag fra Fylkesmannen. Vi bistår også med rådgivning og utforming av fremtidsfullmakter.